Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 15, 2010
Image Size
4.1 MB
Resolution
5276×2631
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,936 (2 today)
Favourites
120 (who?)
Comments
31
×
Concavenator corcovatus by T-PEKC Concavenator corcovatus by T-PEKC
Concavenator corcovatus. Pencil, 2010.

Reference: :icondinomaniac: 's skeletal drawing -> [link]
Add a Comment:
 
:icondinobirdman:
DinoBirdMan Featured By Owner Apr 20, 2013  Student Artist
Awesome quilled Concavenator for JPL!:)
Reply
:icontherosaur:
Therosaur Featured By Owner May 25, 2012  Hobbyist General Artist
Много яко един от любимите ми тероподи.
Reply
:icont-pekc:
T-PEKC Featured By Owner May 26, 2012
Да, яки са тези тероподи. Живото доказателство, че кархародонтозавридите имат меко казано странни представители.
Reply
:icontherosaur:
Therosaur Featured By Owner May 27, 2012  Hobbyist General Artist
Наистина странно животно юрски теропод с пера.Но също така невероятно добре изглеждащо.
Reply
:icont-pekc:
T-PEKC Featured By Owner May 27, 2012
Странното не е това, че е възможно да има пернати динозаври от юрата (Archaeopteryx, Pedopenna и Anchiornis са късно юрски динозаври и имат съвременен тип пера, което означава, че тези структури са възникнали много по-рано, вероятно още при първите целурозаври през средната или ранната юра), а това, че има индикации за присъствието на предшественик на перата при кархародонтозаврид, което означава, че перата са възникнали много по-рано в еволюцията на тероподите и обхващат една по-широка тероподна клада, а не единствено Coelurosauria. Много палеонтолози обаче смятат, че структурите открити по лакътната кост на Concavenator, които са интерпретирани като зони за захващане на пера, всъщност са отпечатъци от захващането на някои от сухожилията на ръката. И за момента изглежда, че са прави в това си предположение. Това, което съм нарисувал не са истински пера, а по-скоро кератинови структури предшественици на протоперата, които пък са предшественици на съвременните типове пера.
Reply
:iconguilmon182:
guilmon182 Featured By Owner Nov 22, 2011  Hobbyist Traditional Artist
How'd I miss this?! Here's how Concavenator would look in JP!
Reply
:icondreikaz:
Dreikaz Featured By Owner Jan 6, 2011  Hobbyist General Artist
Just awesome, and so detailed :la:
Reply
:icont-pekc:
T-PEKC Featured By Owner Jan 18, 2011
Thank you!
Reply
:iconart-26:
Art-26 Featured By Owner Nov 6, 2010
I love the texture of the dinos.
Reply
:icont-pekc:
T-PEKC Featured By Owner Nov 13, 2010
Thank you.
Reply
Add a Comment: